loQ Master
loQ Master

loQ Master Kalite Yönetim Sistemlerini kurmuş veya kurmakta olan, KOBİ ve büyük ölçekli firmaların kullanabileceği, Yönetim Sistemi yazılımı olup, ilgili süreçler yazılım destekli olarak yürütülebilecek bir yazılımdır.

 • Doküman Yönetimi Plus
 • Süreç Yönetimi
 • Organizasyon Yönetimi
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Yönetimi
 • Müşteri Şikayet Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyet Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • İç Denetim Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • Kalibrasyon Yönetimi
 • Anket Yönetimi
 • Teknik Servis Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi Plus
 • Olaylar Yönetimi
 • Bilgilendirme Yönetimi

Artıları

 • Dokümanlarınızı hazırlayabilir
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerinizi kayıt altına alarak takip edebilir
 • Tetkik Sorularını hazırlayabilir ve denetimleri gerçekleştirebilir
 • Bakımlarınızı Planlayabilir ve sonuçlarını kayıt altına alabilir
 • Cihazlarınızın kalibrasyon durumlarını takip edebilir
 • Eğitim planlarınızı oluşturabilir
 • Toplantılarınızı kayıt altına alabilir
 • Müşteri Anket verilerinizi dokümante edebilir
 • Süreçlerinizi dokümante edebilir